Kalibratie van geluids-en trillingsmeetapparatuur
Calibration of sound and vibration equipment
Etalonnage et vérification acoustique - vibrations
Kalibrierung Schall und Schwingungs Messtechnik
Geluid en Trilling
T+31(0)30-8797979
info@sonorkalibratie.nl
Kalibratie
Wij bieden u de volgende producten aan :

Geaccrediteerde kalibratie:
Kalibratie waarbij een RvA / ILAC geaccrediteerd certificaat wordt geleverd.
Voor elke meetpunt wordt de meetonzekerheid gegeven.
Kijk naar onze RvA scope K150.

Herleidbare kalibratie :
Kalibratie waarbij een "herleidbaar kalibratie certificaat" wordt meegeleverd waarop meetgegevens en meetonzekerheid staan van de meeste meetpunten.

Controle volgens specificaties :
u ontvangt een controle rapport

Alle kalibraties zijn uitgevoerd met meetapparatuur die elk jaar extern wordt gekalibreerd en herleidbaar is naar (inter)nationaal standards.


® Alle rechten voorbehouden SONOR Kalibratie 2017
Kalibratie in het kort

Wat is kalibreren
Kalibreren is het bepalen van de afwijking van een meetinstrument, sensor, referentie of  anderszins ten opzichte van een relevante standaard. De geconstateerde afwijking wordt vastgelegd in een kalibratie certificaat.

Waarom kalibreren
Indien een meetinstrument voorzien is van een kalibratiecertificaat, beschikt u over een herleidbaar document waarmee kan worden aangetoond hoe het instrument reageert op een aangeboden waarde. Zonder kalibratiecertificaat kunt u er vanuit gaan dat de meter voldoet aan de fabrieksspecificaties, maar aantonen kunt u dit niet.
Met een kalibratiecertificaat kunt u aantonen dat uw meting aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.