Kalibratie

Wij bieden u de volgende producten aan:

Geaccrediteerde kalibratie

Kalibratie waarbij een RvA / ILAC geaccrediteerd certificaat wordt geleverd. Voor elke meetpunt wordt de meetonzekerheid gegeven. Kijk naar onze RvA scope K150.

Herleidbare kalibratie

Kalibratie waarbij een "herleidbaar kalibratie certificaat" wordt meegeleverd waarop meetgegevens en meetonzekerheid staan van de meeste meetpunten.

Controle volgens specificaties

u ontvangt een controle rapport Alle kalibraties zijn uitgevoerd met meetapparatuur die elk jaar extern wordt gekalibreerd en herleidbaar is naar (inter)nationaal standards.

Kalibratie in het kort

Wat is kalibreren

Kalibreren is het bepalen van de afwijking van een meetinstrument, sensor, referentie of anderszins ten opzichte van een relevante standaard. De geconstateerde afwijking wordt vastgelegd in een kalibratie certificaat.

Waarom kalibreren

Indien een meetinstrument voorzien is van een kalibratiecertificaat, beschikt u over een herleidbaar document waarmee kan worden aangetoond hoe het instrument reageert op een aangeboden waarde. Zonder kalibratiecertificaat kunt u er vanuit gaan dat de meter voldoet aan de fabrieksspecificaties, maar aantonen kunt u dit niet. Met een kalibratiecertificaat kunt u aantonen dat uw meting aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.