Moet ik het oktaaf-band filter van mijn geluidsniveaumeter laten kalibreren?

Indien een geluidniveaumeter in combinatie met een filter wordt gebruikt, is het zo dat de geluidmeter en het filter als set een geheel meetmiddel vormt. In de praktijk betekent dit dat er mogelijk een probleem zou op kunnen treden ten opzichte van de gemeten meetwaarden indien deze bepaald zouden zijn met het filter in combinatie met de geluidniveaumeter. Mede om deze reden is SONOR Kalibratie in zijn scope geaccrediteerd voor filters. SONOR Kalibratie kan voor beide, individueel en als assembly, kalibraties van uw filter aan u aanbieden.

<<< Terug