Wat betekent “geaccrediteerd laboratorium”?

Dit betekent dat het kalibratie laboratorium jaarlijks door een onafhankelijk instituut, de Raad voor Accreditatie (RvA), wordt geaudited met betrekking tot de werkwijze van nu en in het verleden.

Een keer in de vier jaar wordt er een complete audit uitgevoerd ten aanzien van alle voorwaarden van ISO 17025. Dit betekent in de praktijk dat er door een vakdeskundige wordt gekeken hoe en wat we kalibreren. In ons geval akoestiek en trilling: er wordt gekeken naar de methoden.

Ook wordt gekeken en gecontroleerd of de waarden die worden afgegeven op het certificaat binnen vooraf bepaalde grenzen liggen. Daarnaast wordt gekeken naar het totale proces van de kalibratie, namelijk technisch en administratief.

Interlaboratoria vergelijking (ILC) is ook een vereiste: het is de organisatie, uitvoering en evaluatie van metingen of testen aan een zelfde of gelijkwaardig voorwerp door twee of meer laboratoria of inspectie-instellingen volgens vooraf vastgestelde condities. Elke 4 jaar dient een geaccrediteerd laboratorium deel te nemen aan een ILC.

<<< Terug