Is SONOR Kalibratie een ISO 17025 gecertificeerde laboratorium?

Ja, wij voldoen voor Akoestiek en Trilling aan de eisen van de RvA onder nummer K150 - ISO 17025. 

RvA Accreditatie

Hier ziet u onze erkenning:

Accreditatie certificaat

Scope van accreditatie

Accreditatie certificaat

Scope

Door erop te klikken opent u een pdf-document dat u eventueel kunt downloaden voor uw administratie. Op de scope leest u waarvoor wij geaccrediteerd zijn en de beste meetonzekerheden die wij kunnen bieden.

<<< Terug