Wat is het verschil tussen een laboratorium dat claimed volgens ISO 17025 te werken zonder accreditatie en SONOR Kalibratie?

SONOR Kalibratie wordt jaarlijks door de Raad voor Accreditatie geaudit. Dit betekent dat het gehele protocol door een, ter zake externe onafhankelijke deskundige, van A tot Z gecontroleerd wordt. Wanneer deze uitgevoerde controle niet aan de gestelde eisen voldoet, dan kan de accreditatie worden ontnomen.

Ook nemen wij deel aan Interlaboratoria vergelijkingen, wat deel is van de erkenning.

Een laboratorium dat niet geaccrediteerd is volgens ISO 17025 wordt niet gecontroleerd door een extern onafhankelijk instantie. Deze laboratoria doen niet mee aan officiële Interlaboratoria vergelijkingen. Daardoor kunnen zij niet aantonen dat wat zij doen echt herleidbaar is naar (inter)nationale standaarden. En als er fouten gemaakt worden, binnen hun laboratorium, zijn zij niet verplicht u op de hoogte te brengen.

<<< Terug