Wat betekent een herleidbare kalibratie?

Onze kalibraties worden uitgevoerd onder het regime van onze RvA accreditatie ISO 17025. Dit is een beheersproces voor het technische en administratieve werk voor kalibraties. Dit betekent in de praktijk dat al onze kalibraties aan deze voorwaarden moeten voldoen.

Om aan deze eis te kunnen voldoen dienen onze gereedschappen op bekende tijden extern naar hogere standaarden gekalibreerd te worden, onzekerheidsberekeningen behoren tot de basis van de kalibraties en dat er kalibratie procedures beschikbaar zijn op papier en herleidbaar in de tijd.

Ook ten aanzien van de eisen hoe een certificaat eruit moet zien met de informatie die er op hoort te staan moet worden voldaan vóór SONOR Kalibratie een herleidbaar certificaat kan afgeven.

<<< Terug